Lettgallias mājas lappuseLettgallias mājas lappusevēstureC!Q!citas korporācijas

Vēsture

1899. gada 8. februārī deviņi Tērbatas universitātes Farmācijas institūta latviešu studenti nodibināja trešo vecāko latviešu studentu korporāciju ar nosaukumu Lettgallia, ar ko senās hronikās latīņu valodā apzīmēja latviešu apdzīvoto teritoriju. Korporācijas krāsu nozīme izteikta karoga dziesmā: zaļš – visas šaubas veic , melns – nopietnībā darbs lai rit, balts – krūtīs tīra sirds lai sit. Dibinātāju izstrādātais Internais Komāns, kas arī ietvēra arī Goda komānu, un Alus Komāns galvenajos vilcienos ir spēkā vēl šodien. 1912. gada 10. janvārī Lettgallia saņēma atļauju krāsu atsegšanai.

Gerbonis
Lettgallias ģērbonis konventa dzīvoklī, Tērbatā
Līdz 1918. gada 2. semestrim Lettgallia darbojās Tērbatā, pēc tam savu darbību pārcēla uz Rīgu un karalaikā nēsāt noliegtās krāsas par jaunu atklāja Latvijas universitātes dibināšanas aktā 1919. gada 28. septembrī . No 1920. gada 2. septembra korporācijā uzņem visu fakultāšu studentus. 1940. gada vasarā okupācijas varas pārtraukto konventa darbību atjaunoja 1946. gada 23. februārī Eslingenā, Vācijā un 1948. gada 1. semestrī uzņēma pirmo krustdēlu trimdā. Konventa darbība norit 14 kopās Eiropā, ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē un tā darbību koordinē globāli ievēlēts Lettgallias prezidējošais konvents, kas no 1951.gada līdz 1971. gadam atradās Ņujorkā. Kopš 1971. gada prezidējošā konventa funkcijas rotācijas kārtībā pilda lielākās kopas. Lettgallias pastāvēšanas 100 gados uzņemti pāri par 1000 biedriem, no tiem puse ārvalstīs kopš konventa darbības pārtraukšanai Latvijā 1940. gadā.

1901. gadā pie korporācijas nodibinājās Lettgallias Filistru Palīdzības Biedrība, kas vēlāk pārdēvējās par Lettgallias Filistru Biedrību. Pirmo stipendiju L!F!P!B! izsniedza 1904. gadā. 1927.gadā L!F!B! nopirka namu Rīgā, Dzirnavu ielā 36, kurā atrodas aktīvais konvents. L!F!B! Meža kapos iepirka un izkopa kapu kalniņu, kurā atdusas Rīgā mirušie lettgaļi. 1947. gada 22. februārī L!F!B! apvienojās ar aktīvo konventu. 1921. gadā tika nodibināta Dāmu komiteja, kas joprojām ir aktīva.

1918. gadā Lettgallias locekļi piedalījās Latvijas brīvības cīņās un Lettgallia bija un ir viena no piecām korporācijām, kas pārmaiņus glabā Kalpaka bataljona Studentu rotas karogu. Letgaļiem, kuŗi okupācijas un 2. Pasaules kara laikā zaudēja dzīvību par Latviju, konvents 1979.gada 2. jūnijā L.K.I.A. brāļu kapos, Elka parkā Ņujorkas pavalstī, atklāja piemiņas plāksni. Kapos arī iekārtots nodalījums Ziemeļamerikā mirušiem letgaļiem un to piederīgiem.

1919. gada 27. septembrī Lettgallia kopā ar četrām citām latviešu korporācijām piedalījās Prezidiju Konventa dibināšanā. Lettgallia pirmo reizi prezidēja P!K! 1921.gada 2. semestrī un L!K!A! 1962./ 63. gadā.

Gerbonis
Latviešu korporāciju karogi Brīvības pieminekļa pamata iesvētes svinībās Rīgā, 1931.g. 18. novembrī.
Pie Lettgallias karoga t/l oldermanis A. Dzirne un prezidijs K. Vīceps, A. Liniņš un R. Zvejnieks. Pa labi redzams Selonijas, pa kreisi Tālavijas un Fr. Letticas karogi.

Ievērojamu vietu Lettgallias dzīvē kopš dibināšanas ieņēmuši literārie vakari, kuros, bez obligātiem krustdēlu referātiem par aktuāliem nacionāliem, sabiedriskiem un zinātniskiem tematiem uzstājušies gan pašu, gan citu konventu filistri. Kopš Tērbatas laikiem krustdēli komeršos nolasa savu satīriska satura žurnālu Šmolis.

Pie Lettgallias komānus ir garantējušas Fraternitas Metropolitana un Ruthenia. 1975. gada 17. maijā Lettgallia noslēdza karteli (draudzības līgumu) ar igauņu korporāciju Rotalia.

Gerbonis
Lettgaļi, dalībnieki 60 gadu Jubilejas svinībās Ņujorkā, 1959. gada 21. februārī.

1989. gadā Lettgallia bija viena no pirmajām korporācijām, kas atjaunoja darbību Latvijā. 1999. gada februārī Lettgallia nosvinēja 100 gadu pastāvēšanas jubileju - jubilejas pasākumi notika triju kontinentu valstīs – Latvijā, ASV, Austrālijā. 2001. gada 2. semestrī Lettgallia prezidēja P!K! un par godu 18. novembrim LU Lielajā aulā organizēja koncertu Studenti Latvijai.

Patlaban Lettgallia ir viena no aktīvākajām studentu korporācijām Latvijā. Līdztekus aktīvai internai korporācijas dzīvei letgaļi aktīvi piedalās eksternos pasākumos - letgaļi ir vieni no P!K! hokeja komandas dibinātājiem 2001. gadā; mūsu korporācijas biedri piedalās korporāciju teātra dienās, mākslas dienās, sporta un aktīvās atpūtas pasākumos. Ikdienā korporācijas jaunajiem biedriem - krustdēliem notiek mācību stundas, kur galvenā loma ir ierādīta patriotisma, uzticības, godīguma un stājas izkopšanai un attīstībai.

 
VAI JŪS ZINĀJĀT, KA...